ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 7 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 2565
สร้างในระบบเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565