พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมท่าอากาศยาน แท็ค: สถิติกรมท่าอากาศยาน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).