พบ 4 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: สถิติกรมท่าอากาศยาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).