ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2021
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2021
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด คน เที่ยว กิโลกรัม
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 กรกฎาคม 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กรกฎาคม 2564
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 5 กรกฎาคม 2564